Arkiv

Archive for juni, 2017

Eldrift

Igen; kollektivtrafiknämnden:

Föredragning om ”förnybara bränslen” och vårt mål att ställa om hela västra Götalands busspark till ”förnybara bränslen” på sikt. RME och HVO och gas. Men; dessa olika bränsleslagen får se sig slagna av el.

Guldkalven i detta har det senaste året varit just el. Elbussarna är på frammarsch, även om en elbuss är dubbelt så dyr som en dieselbuss. Därtill problemet med laddning, som också är en enorm utgift. Trots detta är det elbussen som lyser upp och är ljuset i tunneln.

Men man har på senaste också uppmärksammat den fruktansvärt smutsiga och miljövidriga framställningen och processen att producera dessa batterier med allt vad det innebär. Kalkyler som visar på att det tar flera år innan elbilens -eller elbussens- ”miljöskuld” är betald, sett ur ett livscykelperspektiv,  är självklart obekväm, och jag kom att tänka på dokumentärtiteln ”En obekväm sanning”.

Politikerna i nämnden börjar så smått ställa frågor på detta, och tjänstemannen med mikrofonen och den fina presentationen kan inte riktigt ge svar, utan hänskjuter svaren till framtida forskning och studier i just det ämnet.

Klart är i vart fall, att batterier och eldrift -och vindkraftverk som ju innehåller ett flertal liknande komponenter ,ed samma ämnen- kanske inte ännu kan ges diplom för att vara så miljövänligt som man från det ”gröna” partierna försöker göra till sanning.

Till bussens försvar skall ändå tilläggas att eftersom den rullar så mycket mer än en elbil, så är just eldriften så mycket ”effektivare” och lämplig än i en personbil, som kanske inte rullar mer än någon enstaka timmer per dygn.

Med detta sagt är jag ändå en övertygad el-anhängare (och hoppas på utbyggnad av solenergi hellre än vindkraftverk) och hoppas se VGR som den första regionen som helt skulle kunnat ställa om sin kollektivtrafik till el, och inte bara bli ett föredöme i Sverige, utan för hela världen…?

Kategorier:Dagbok

”Hållbart resande”?

I kollektivtrafiknämnden får vi föredragningar, siffror, mål och utmaningar till oss varje gång.
Den ena tjänstemannen efter den andra har ämnen och presentationer att visa.

I frågan om ”det hållbara resandet” så är målet att fler skall välja miljövänligt.
Kollektivtrafik framför bilen.
Cykel framför kollektivtrafik.
Samåkning… …etc.

Det politiska uppdraget i nämnden är ju att få folk att ge upp tänket på att bilen är det enda alternativet.
Det köper jag. Gott så.
Vad jag däremot INTE köper är dubbelmoralen.

Ur ett politiskt regionalt perspektiv så arbetar man med ”regionförstoringen”, där fler skall röra sig över längre sträckor i jobbet. Där fler skall kunna arbetspendla snabbare, och attrahera arbetsmarknaden i Göteborgsområdet även hos de i Trollhättan, Uddevalla och Borås till exempel.

”Den bästa transporten ur miljöaspekten är den som inte blir av”, och det stämmer ju.
Vi reser för mycket. Vi reser i onödan. Vi reser utan eftertanke.
Tvärtemot den ”globaliserade” debatten borde fler resa mindre; samåka eller välja bussen, eller rent av ta cykel till jobbet istället för bilen.
Både miljön och den egna hälsan vinner på det. Win win.
Men hur -när avstånden ökar till jobb och handel?

”Det var bättre förr” gäller verkligen i den här transportfrågan: Man jobbade på hemmaorten, och även små orter hade butiker och affärer, kiosker och lanthandel.
Skolorna var mindre -men fler- och fanns i varenda litet samhälle i hela vårt avlånga land.

Så länge den ekonomiska tillväxten är mantrat alla skall leva upp till i upphandlingar, olika politiska verksamheter och även genomsyra kärnverksamheter, så centraliseras både skolor, handel och kluster med arbetsplatser.

I den världen blir transporter viktigare och nödvändigare.
…Och snabbt skall det gå.

Kollektivtrafiken tappar attraktionskraft I kontinuerliga prishöjningar och när tidsaspekten blir för stor.
Cykel blir inte längre något alternativ allt eftersom sträckorna ökar.

Här finns inga givna svar på hur man skall få folk att ställa bilen -ta cykel eller promenera- för ju ”modernare” vi blir, desto viktigare blir bilen.
Och det är ju ett högteknologiskt, globaliserat och centraliserat samhälle med ”ekonomisk tillväxt” vi och miljön ständigt måste sträva åt för att må bättre…
…eller?

Kategorier:Dagbok